top of page

ลิฟต์บันได ประเภทรางตรง

ACORN STAIRLIFTS : FROM UK

ลิฟต์บันได เป็น สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้บันไดแต่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ช่วยให้ใช้บันไดได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ลิฟต์บันไดประเภทรางตรงคืออะไร ?

คือลิฟต์บันไดที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้เฉพาะช่วงทางตรงของบันไดเท่านั้น

เหตุผลที่ออกแบบมาเช่นนั้นคือ ผลิตง่ายและต้นทุนต่ำกว่าการผลิตลิฟต์บันไดประเภทรางโค้งมาก 

การติดตั้งลิฟต์บันได ใช้เวลา 2-3 ชม

เชิญรับชมวีดีโอการติดตั้ง !!!

ขั้นตอนการติดตั้งคร่าวๆมีดังต่อไปนี้

 1. วัดความยาวบันได

 2. เตรียมรางลิฟต์บันได (ตัดราง และเดินระบบสายไฟ)

 3. วางรางลิฟต์บันได พาดไปตามแนวของบันได

 4. ใส่ขาจับรางลิฟต์

 5. จัดระยะรางให้เรียบร้อย

 6. ยึดรางเข้ากับขั้นบันได จะไม่มีการยึดเข้ากับกำแพง

 7. ใส่เครื่องและเก้าอี้ เข้าไปในราง พร้อมตั้งระดับเครื่อง

ลิฟท์บันได.jpg

Facebook

อัพเดทงานติตตั้ง และงานเซอร์วิส

รูปภาพการติตตั้ง

การควบคุมเก้าอี้ลิฟต์บันได

การควบคุมจะเป็นระบบ Hold to Run หรือ การควบคุมแบบกดค้างถึงจะทำงาน ถ้าปล่อยก็จะหยุดทำงาน เป็นระบบความปลอดภัยรูปแบบหนึ่ง เพราะเก้าอี้ลิฟต์ถูกติดตั้งในบริเวณพื้นที่เปิด แม้เครื่องจะมีระบบความปลอดภัย แต่ก็อาจเกิดเหตุสุดวิสัยได้ ผู้โดยสารหรือผู้ควบคุมต้องมีสติ สังเกตุพื้นที่โดยรอบ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ผู้ควบคุมสามารถปล่อยมือจากการควบคุม เครื่องก็จะหยุดทำงานโดยทันที

1. การใช้ คันโยก ในควบคุมเก้าอี้ลิฟต์

คันโยก ควบคุมลิฟต์จะอยู่ปลายที่วางแขน ผู้โดยสารเพียงผลักคันโยกไปในทิศทางที่ต้องการค้างไว้ เครื่องก็จะเคลื่อนที่ ผลักค้างต่อไปจนเก้าอี้ลิฟต์ถึงปลายทาง จนกระทั้งเก้าอี้ลิฟต์หยุดเอง แล้วจึงปล่อยมือ

ลิฟต์บันไดรางตรง

2. การใช้ รีโมท ควบคุมจากระยะไกล

ใช้สำหรับเรียกเก้าอี้ลิฟต์ ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 คน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานคนแรกนั่งลิฟต์ลงมาด้านล่างแล้ว ผู้ใช้งานอีกคนที่ด้านบน สามารถเรียกลิฟต์ขึ้นมารับได้ โดยใช้รีโมท

วิธีใช้งาน กดปุ่มขึ้นค้างไว้เมื่อต้องการให้ขึ้น กดปุ่มลงค้างไว้เมื่อต้องการให้ลง 

 

รีโมทจะมีมาให้ 2 อัน สำหรับวางไว้ ด้านบน และ ด้านล่าง ของบันได

การลุกออกจากเก้าอี้ ที่ด้านบนของบันได

เนื่องจากลิฟต์บันไดรางตรงถูกออกแบบมาให้ผลิตง่ายและให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่ารุ่นรางโค้งมาก ตัวลิฟต์จึงมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงโดยมีองศาที่คงที่ ซึ่งทำให้ตำแหน่งลงเก้าอี้ จะอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้าย แล้วใช้วิธีหมุนเก้าอี้เข้าหาพื้นอาคาร ขาของผู้ใช้งานจะอยู่พื้นอาคารพอดี โดยเก้าอี้จะถูกล็อกอยู่กับที่เพื่อความมั่นคงด้วย

 

แต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถหมุนเก้าอี้ด้วยตนเองได้หรือไม่มีผู้ช่วย ก็จะมีระบบหมุนอัตโนมัติเป็น Option ครับ

ลูกค้าบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมไม่ทำรางให้ยื่นเข้าไปอีก การทำเช่นนั้นจะทำให้เก้าอี้เลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สามารถดูรูปประกอบด้านล่างครับ

ออฟชั่นเสริมของลิฟต์บันได ACORN

ระบบหมุนเก้าอี้อัตโนมัติ

โดยปกติการลุกออกจากเก้าอี้ที่ด้านบนของอาคาร ผู้โดยสารต้องปลดล็อคเก้าอี้ แล้วหมุนเก้าอี้ด้วยตัวเอง หรือมีคนช่วยหมุนเก้าอี้

ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องหมุนเก้าอี้ด้วยตัวเองแต่ไม่มีแรงหมุน สามารถเพิ่มชุดหมุนอัตโนมัติได้ครับ

ชุด พับปลายราง

โดยปกติ รางลิฟต์บันได จะยาวลงมาถึงพื้น เพื่อให้เก้าอี้สามารถลงมาจอดรับผู้โดยสารที่พื้นได้

แต่ในกรณีที่หน้าบันไดขั้นที่หนึ่ง เป็นทางเดินหรือมีประตู ตัวราง และเก้าอี้จะไปบังทางเดิน

จึงมีออฟชั่นเสริม เป็นชุด พับปลายราง เพื่อแก้ไขในกรณีดังกล่าว แต่จะเป็นการพับรางแบบใช้มือพับขึ้นลง

ลักษณะเด่นของสินค้า

 • รางแนบติดบันไดแข็งแรง

 • ติดตั้งใช้เวลาเพียง 1-3 ชม

 • ราคาประหยัด

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความเร็ว 0.15 เมตรต่อวินาที

 • ระบบขับเคลื่อนด้วยฟันเฟือง (Rack and pinion)

 • ระบบไฟฟ้า 24v DC batteries แบบชาร์จอัตโนมัติ

 • กำลังมอเตอร์ 0.25KW

 • รับน้ำหนักสูงสุด 127kg

 • ติดตั้งได้กับบันไดที่มีองศา 29°-55°

 • รางอลูมิเนียมขึ้นรูป

 • มีรีโมทควบคุมระยะไกล

 • รองรับมาตราฐาน BS EN 81-40:2008
  European safety standard - 'Specification for powered stairlifts

 • รองรับมาตราฐาน ISO 9386:2-2000
  Enternational standard for stairlifts

IMG_20180404_120815_edited.jpg
bottom of page