top of page
Modern Stairlifts

แนะนำบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โมเดอร์น สแตร์ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ดําเนินกิจการด้วยการเป็นตัวแทนจําหน่ายลิฟต์บันได Acorn Stairlifts และ Platinum Stairlifts จากประเทศอังกฤษ 

ในปัจจุบันโมเดอร์น สแตร์ลิฟต์ ได้ขยายกลุ่มสินค้าจากลิฟต์บันได เพิ่มเป็น ลิฟต์สําหรับวีลแชร์ และลิฟต์บ้าน รวมถึงลิฟต์แนวตั้งที่มีดีไซน์สวยงาน

นอกจากนี้เราคัดสรรคู่ค้าที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเช่น Thyssenkrupp จาก ประเทศเยอรมนี และ Lift Up จากประเทศเดนมาร์ก

ด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา บ้านพักอาศัย และสถานที่ต่างๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัยกว่า 1,000 โครงการ

สินค้าและบริการ

ให้คําแนะนํา ประเมินราคา ติดตั้ง และ บริการหลังการขาย สินค้าดังต่อไปนี้

  • ลิฟต์บันได (Stairlifts)

  • ลิฟต์สําหรับวีลแชร์ (Platform lift)

  • ลิฟต์บ้าน (Home lift)

พันธมิตร

  • Acorn Stairlifts

  • Lehner Lifttechnik

  • Liftup

  • Platinum Stairlifts

  • Thyssenkrupp

MODERN STAIRLIFTS

A company you can trust

Modern Stairlifts engineering Part., Ltd.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดอร์น สแตร์ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง

Showroom : 370/2 ซ.ศรีด่าน 7 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-758-5667

info@modernstairlifts.com

bottom of page