top of page

การติดตั้งลิฟท์บันได


ลิฟท์บันไดนั้นมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในการช่วยให้ขึ้นลงบันไดได้อย่างสะดวกสบาย และเมื่อสนใจติดตั้งคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคือ การติดตั้งลิฟท์บันได ทำอย่างไร สามารถติดตั้งกับบันไดที่บ้านได้หรือไม่ บันไดที่บ้านจะได้รับความเสียหายหรือไม่ ใช้เวลในการติดตั้งนานหรือไม่ ต้องใช้พื้นที่เท่าไรถึงจะติดตั้งได้ เป็นต้น บทความนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อคลายความข้องใจกันครับ

FAQs

  • ลิฟท์บันไดถูกติดตั้งกับบันไดได้อย่างไร?

  • การติดตั้งลิฟท์บันไดจะทำความเสียหายต่อบันไดหรือไม่?

  • บันไดที่บ้านต้องมีขนาดเท่าไรถึงจะติดตั้งได้?

  • สามารถติดตั้งได้กับทุกบันไดหรือไม่?

  • ใช้เวลานานเท่าไรในการติดตั้งลิฟท์บันได?

ลิฟท์บันไดถูกติดตั้งกับบันไดได้อย่างไร?

สำหรับท่านที่กำลังพิจารณาติดตั้งลิฟท์บันได ท่านอาจมีข้อสงสัยว่า การติดตั้งจะมีผลต่อโครงสร้างของตัวบ้านหรือต้องยึดติดกับกำแพงหรือไม่

การติดตั้งลิฟท์บันได รางของลิฟท์บันไดจะถูกยึดติดกับลูกนอนของบันได โดยมีตัวยึดระหว่างรางและพื้นบันไดเพื่อค่อยรองรับราง ซึ่งจะทำให้รางของลิฟท์บันไดแข็งแรงไม่เคลื่อนไหว

ตัวยึดระหว่างรางกับลูกนอนของบันได หรือที่เรียกว่าตีนเป็ด (Brackets) จะถูกยึดกับลูกนอนของบันได ประมาณ 2 ถึง 5 อัน ขึ้นอยู่กับความยาวของบันได ดังนั้นการติดตั้งจึงไม่จำเป็นต้องยึดกับกำแพงหรือราวบันได

การติดตั้งลิฟท์บันไดจะทำความเสียหายต่อบันไดหรือไม่?

รางของ Stairlift จะถูกยึดกับพื้นบันไดด้วยสกูลเกลียวปล่อย ด้วยการติดตั้งของช่างที่ชำนาญ จะไม่ทำความเสียหายต่อบันไดของท่าน สำหรับบันไดที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร จะมีตัวยึดรางกับบันได (Brackets) ประมาณ 4-5 อัน ซึ่งแต่ละอันจะมีสกูลเกลียวปล่อย 4 ตัว สำหรับบันไดปูนช่างจะทำการใช้สว่านเจาะปูนให้เป็นรู ใส่พุก แล้วจึงยึดด้วยสกูลเกลียวปล่อย ถ้าเป็นกระบื้องหรือหินอ่อนจะมีการเตรียมหัวสว่านที่มีความคมในการเจาะเพื่อป้องกันการแตกร้าว

สามารถติดตั้งได้กับทุกบันไดหรือไม่?

ลิฟท์บันไดมี 2 ประเภทหลักๆในตลาด ประเภทรางโค้งจะสามารถติดตั้งได้กับทุกแบบบันได แต่สำหรับประเภทรางตรงจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะลิฟท์บันไดที่มีช่วงทางโค้งเท่านั้น ถ้าท่านไม่แน่ใจ สามารถติดต่อกับผู้จำหน่ายเพื่อของคำปรึกษาได้ฟรีครับ

ใช้เวลานานเท่าไรในการติดตั้งลิฟท์บันได?

ถ้ามีการวัดบันไดที่หน้างานแล้ว จะมีการเตรียมรางโดยตัดให้พอดีกับบันไดที่โรงงาน แล้วจึงนำไปติดตั้งซึ่งจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น

บันไดที่บ้านต้องมีขนาดเท่าไรถึงจะติดตั้งได้?

ขนาดของบันไดควรมีความกว้างอย่างน้อย 75 ซม ขึ้นไปเพื่อให้เก้าอี้เลื่อนผ่านได้ โดยลิฟท์บันไดเมื่อพับเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานจะมีความกว้างประมาณ 30 ซม แต่เมื่อกางออกพร้อมใช้งานจะมีความกว้าง 60 ซม ครับ

Yorumlar


bottom of page