top of page

รีวิว : ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได


เก้าอี้ลิฟท์ขึ้นลงบันได

ในผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการขึ้นลงบันไดก็จะลดลง ปัญหาในการเคลื่อนที่อาจเกิดจาก อาการบาดเจ็บ ขาอ่อนแรง ศูนย์เสียความสมดุล สายตาที่แย่ลง เป็นต้น การอาศัยอยู่ในบ้านที่มีมากกว่า 1 ชั้น อาจทำให้ผู้สูงอายุในบ้านลำบากหรืออันตรายอันเนื่องมาจากการขึ้นลงบันได

แต่จะดีแค่ไหนถ้ามีวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันไดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถขึ้นลงบันไดได้ โดยปกติลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันไดจะมีลักษณะเป็นเก้าอี้บนรางที่วางอยู่บริเวณบันได รับส่งผู้ใช้งานขึ้นและลงบันได

สำหรับนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนี้ มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อให้สามารถติดตั้งได้กับทุกแบบบันได ถ้าคุณกำลังมองหาลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได การเข้าใจรูปแบบและลักษณะของลิฟท์บันได ทำให้เลือกลิฟท์ลิฟท์เก้าอี้ได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเงินและเวลา

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได ทำงานอย่างไร

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันไดประกอบไปด้วยเก้าอี้ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เลื่อนขึ้นและลงบนรางที่มีฟันเฟือง (Rack and pinion) ที่ติดตั้งกับบันได โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการเลื่อนขึ้นและลง ทำให้สามารถนั่งลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นและลงได้อย่างต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าในบ้านจะดับ

ความแตกต่างระหว่างลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได และ ลิฟท์บันไดสำหรับรถเข็น

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได หรือเรียกสั้นๆว่าลิฟท์บันไดเป็นอุปกรณ์ที่ให้ผู้ใช้งานนั่งบนเก้าอี้ที่ติดอยู่กับราง แต่สำหรับลิฟท์บันไดสำหรับรถเข็นนั้นผู้ใช้งานสามารถนั่งรถเข็นขึ้นไปได้เลย

ลิฟท์บันไดประเภทต่างๆ

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันไดถูกผลิตให้มีความแตกต่างกันนเพื่อให้เข้ากับบันไดที่มีความแตกต่างกัน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อลิฟท์บันไดก็ต้องพิจารณาในหลายๆด้านเช่น พื้นที่ที่จะติดตั้ง ไลฟ์สไตล์ และปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบได้

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได รุ่นรางตรง (Straight Stair Lift)

รุ่นรางตรง (Straight Stair Lift) ถูกออกแบบให้เลื่อนขึ้นและลงเฉพาะบันไดที่มีทางตรงเท่านั้น รางของลิฟท์จะถูกตัดให้พอดีกับบันไดพอดี ลิฟท์รุ่นนี้ไม่ใช้ลิฟท์ที่ถูกผลิตเฉพาะบันไดแต่ละบ้าน แต่จะถูกผลิตออกมาทีละเยอะๆ (mass-produced) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนส่งและการติดตั้ง ถึงแม้ลิฟท์รุ่นนี้จะไม่สามารถเลื่อนผ่านทางโค้งหรือบันไดที่มีหัวมุมได้ แต่ด้วยความง่ายในการผลิตและติดตั้งทำให้ลิฟท์บันไดรุ่นมีราคาถูกกว่ารุ่นอื่นๆ

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นลงบันได รุ่นรางโค้ง (Curved Stair Lift) รุ่นรางโค้ง (Curved stair lift) เป็นรุ่นที่เก้าอี้สามารถเลื่อนผ่านได้กับทุกแบบันได ไม่ว่าจะเป็นบันไดทาโค้ง หรือบันไดทางตรงที่มีหลายชานพัก เป็นลิฟท์บันไดที่ต้องสั่งทำพิเศษเฉพาะ เพื่อให้เข้ากับบันไดแต่ละบ้านได้อย่างพอดี บริษัทผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและขั้นตอนต่างๆ ที่มีความเฉพาะ ในการผลิต และก่อนการสั่งผลิตก็ต้องอาศัยการออกแบบที่มีเฉพาะเจาะจงอีกด้วย ทำให้ลิฟท์รุ่นใช้เวลาในการผลิตนานและมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่ารุ่นอื่นๆ

การออกแบบเก้าอี้ลิฟท์

การออกแบบเก้าอี้ของลิฟท์บันไดมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้นั่ง ซึ่งส่วนประกอบของลิฟท์บันไดจะประกอบไปด้วย ที่วางแขน ที่วางเท้า และที่นั่งแบบหมุนได้

ลิฟท์ทุกตัวควรมีเข็มขัดนิรภัย รีโมทคอนโทรลเพื่อเรียกหรือส่งเก้าอี้ให้เลื่อนไปรับผู้โดยสารอีกด้านหนึ่ง ระบบความปลอดภัย เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวสามารถป้องกันสิ่งของมาขัดระหว่างที่ลิฟท์กำลังเลื่อนไปมา

ราคา ลิฟท์เก้าอี้

ราคาของลิฟท์บันได แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความยาวของบันได ความซับซอนในการออกแบบ คุณภาพการผลิต แบรนด์สินค้า จังหวัดที่ติดตั้ง และปัจจัยอื่นๆ สำหรับลิฟท์เก้าอี้รุ่นมาตราฐานที่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้เฉพาะแบบบันไดที่มีช่วงทางตรง ไม่มีชานพัก ไม่มีทางโค้ง ราคาจะอยู่ระหว่าง 70,000 - 100,000 บาท และสำหรับลิฟท์เก้าอี้รุ่นรางโค้ง ที่สามารถเลื่อนผ่านชานพัก หรือทางโค้งได้ ราคาจะอยู่ระหว่าง 350,000 - 700,000 บาท โดยท่านสามารถติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อประเมินราคาได้ฟรี

การดูแลรักษา

ลิฟท์เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดมักถูกใช้งานเป็นปกติทุกวัน เช่นเดียวกับเครื่องจักรราคาแพง จำเป็นต้องซ่อมบำรุง ดูแลตามระยะเวลที่สมควร ถ้าคุณพึ่งติดตั้งลิฟท์บันไดใหม่ที่บ้าน แล้วไม่แน่ใจว่าควรดูรักษาอย่างไรท่านสามารถหาข้อมูลหรือรายละเอียดการดูแลได้ในคุ่มือที่มากับเครื่อง ว่าควรทำความสะอาดอย่างไร หรือควรดูและรักษาเบื้องต้นอย่างไรได้บ้าง

โดยในบทความนี้จะยกตัวอย่างการซ่อมบำรุงและตัวเช็คเก้าลิฟต์บันไดด้วยตัวเอง

  1. ทำความสะอาดเก้าอี้ด้วยเศษผ้า ท่านสามารถทำความเช็ดขี้ฝุ่นด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

  2. ตรวจสอบและสังเกตความแน่นของน็อตต่างๆรวมถึงเสียงที่ผิดปกติ

  3. การหล่อเลื่อนฟันเฟืองด้วยจารบีเพียงเล็กน้อย

การรับประกันสินค้า

โดยปกติลิฟท์บันไดจะได้รับการประกันสินค้าจากผู้ผลิตมาอยู่แล้ว แต่เพื่อความมั่นใจควรสอบถามรายละเอียดการรับประกันสินค้าจากผู้จำหน่ายว่ามีระยะเวลาการรับประกันกี่ปี มีการซ่อมบำรุงจากผู้จำหน่ายหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างหลังจากหมดประกัน

Comments


bottom of page