top of page

ขนาดของ ลิฟต์บันได Acorn (รุ่นรางโค้ง)


ลิฟต์บันได เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงบันได ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เรามาดูขนาดของลิฟต์บันไดรุ่นรางโค้งก่อนการติดตั้งลิฟต์บันไดจริงกันครับ

A : พื้น ถึง ขอบบนของที่วางเท้า 50 mm.

B : ขอบบนของที่วางเท้า ถึง ขอบบนของเก้าอี้ 485mm.

C : ขอบบนของเก้าอี้ลิฟต์บันได ถึง ขอบบนที่วางแขน 245mm.

D : ขอบบนของที่วางแขน ถึง ขอบบนของผนักพิง 195mm.

E : ความกว้างของที่วางแขน 480mm.

F : ความกว้างของลิฟต์บันไดทั้งหมด 620mm.

G : ความสูงของลิฟต์บันไดทั้งหมด จาก พื้น 975mm.

H : ความยาวของที่วางแข็ง ถึง ผนักพิง 460mm.

I : ความยาวของเก้าอี้ลิฟต์บันได จาก ผนักพิง 435mm.

J : ความยาวของที่วางเท้า 360mm.

K : ความกว้างของที่วางเท้า 375mm.

L : ด้านของที่วางเท้า ถึง กำแพงหรือราวบันได 640mm.

M : ด้านหลังของผนักพิง ถึง กำแพงหรือราวบันได 35mm.

N : ความกว้างเมื่อพับลิฟต์บันได 335mm.

O : ความกว้างน้อยที่สุดเพื่อให้เก้าอี้หมุนได้ในกรณีลงจอดด้านบน 690mm.

P : ระยะห่างจากด้านหน้าของราง ถึง กำแพงหรือราวบันได 180mm.

bottom of page