top of page

ขนาดของ ลิฟต์บันได Acorn (รุ่นรางตรง)


ขนาดลิฟต์บันได

ลิฟต์บันได เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงบันได ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เรามาดูขนาดของลิฟต์บันไดก่อนการติดตั้งลิฟต์บันไดจริงกันครับ

A : พื้น ถึง ขอบบนของที่วางเท้า 95 mm.

B : ขอบบนของที่วางเท้า ถึง ขอบบนของเก้าอี้ (ธรรมดา : 445mm.) (สั้น : 410mm.) (สูง : 505mm.)

C : ขอบบนของเก้าอี้ลิฟต์บันได ถึง ขอบบนที่วางแขน 250mm.

D : ขอบบนของที่วางแขน ถึง ขอบบนของผนักพิง 190mm.

E : ความกว้างของที่วางแขน (ธรรมดา : 445mm.) (กว้าง : 495mm.)

F : ความกว้างของลิฟต์บันไดทั้งหมด 605mm.

G : ความสูงของลิฟต์บันไดทั้งหมด จาก พื้น 980mm.

H : ความยาวของที่วางแข็ง ถึง ผนักพิง 470mm.

I : ความยาวของเก้าอี้ลิฟต์บันได จาก ผนักพิง 435mm.

J : ความยาวของที่วางเท้า 325mm.

K : ความกว้างของที่วางเท้า 310mm.

L : ด้านของที่วางเท้า ถึง กำแพงหรือราวบันได 570mm.

M : ด้านหลังของผนักพิง ถึง กำแพงหรือราวบันได13mm.

N : ความกว้างเมื่อพับลิฟต์บันได 310mm.

ขนาดลิฟต์บันได

O : ความกว้างน้อยที่สุดเพื่อให้เก้าอี้หมุนได้ในกรณีลงจอดด้านบน 670mm.

P : ระยะห่างจากด้านหน้าของราง ถึง กำแพงหรือราวบันได 215mm.

bottom of page