top of page

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได (Stairlift) ประเมินราคากันอย่างไร ? (update 2024)

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึง ราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได ว่ามีขั้นตอน มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได (Stairlift) กันครับ

ลิฟต์บันได

"เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ราคา" หรือ "ลิฟต์บันได ราคา" จะขึ้นมาในช่องค้นหาของกูเกิลเสมอ เมื่อพิมพ์คำเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า "ราคา" เป็นปัจจัยแรกๆ ที่ผู้สนใจติดตั้งให้ความสำคัญ

ลิฟต์บันได

ทำไมไม่ลงราคาเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันไดที่ชัดเจน ?

บ้านแต่ละหลัง บันไดอาจแตกต่างกันออกไปเช่น ความสูง ความชัน จำนวนขั้นบันได รูปแบบของบันได(เช่นบันไดทางตรง หรือบันไดมีทางโค้ง) ดังนั้นเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได(Stairlfit) แต่ละบ้านย่อมไม่เหมือนกันครับ


นอกจากนี้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันไดแต่ละรุ่นก็ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับบันไดที่มีความแตกต่างกัน การนำเสนอเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันไดที่เหมาะสม จึงต้องทราบความต้องการของผู้ใช้งานก่อน ว่าต้องการ ติดตั้ง เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได แบบใด เน้นความสะดวกสบาย หรือเน้นที่ราคาครับ


เมื่อผู้ที่สนใจติดตั้งลิฟต์บันได สอบถามเรื่อง "ราคา" กับผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายมักจะสอบถามถึงลักษณะบันได ก่อนครับว่า มีลักษณะอย่างไร โดยคำถามส่วนใหญ่ที่สอบถาม เช่น

- "บันไดที่บ้านมีลักษณะอย่างไรครับ มีชานพักหรือไม่ ครับ"

- "บันไดมีลักษณะเป็น เส้นตรง, หักศอกรูปตัว L, หรือ หักศอกรูปตัว U ครับ"

ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ก็เพียงพอที่จะเสนอ รุ่นของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่สนใจแล้วละครับ


ท่านสามารถดู ประเภทลิฟต์บันได ที่เหมาะกับ บันไดแต่ละประเภท ตามภาพด้านล่างได้เลยครับ


ในกรณี บันไดที่มีลักษณะเป็นบันไดเส้นตรง

ลิฟต์บันได

ถ้าบันไดที่บ้านมีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่มีชานพักหรือทางโค้ง ท่านสามารถติดตั้งเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดรุ่นรางตรงได้ครับ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดรุ่นรางตรงราคาจะถูกกว่ารางโค้งมากครับ เพราะ รางของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นตรงมาตราฐาน (ลองจิตนาการถึงเสาไฟฟ้า ตรงๆ หนึ่งต้นนะครับ) รุ่นนี้ด้วยรางที่เป็นมาตราฐานถูกผลิตออกมาเยอะๆ และการผลิตไม่ซับซอน ต้นทุนการผลิตจึงไม่สูงมาก ครับ โดยราคา จะขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของบันได บ้างบ้านติดตั้งกับบันไดเพียง 5 ขั้น บางบ้านติดตั้งกับบันได 20 ขั้น โดยราคาเริ่มต้นเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 8x,xxx บาทครับ (ราคาสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลง ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้น และสถานที่ และจังหวัดที่ติดตั้งครับ)

ปัจจัยในการประเมินราคาของ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได รุ่นรางตรง ::

- ความยาวของราง ถ้ารางเกิน 4.5-5.0 เมตร (แต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันครับ) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่อรางด้วยครับ

- ออฟชั่นต่างๆเช่น รุ่นที่สามารถหมุนเก้าอี้อัตโนมัติเวลาลองจอด หรือรุ่นแบบรางพับได้เป็นต้นครับ

ราคา เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได รุ่นรางตรง แต่ละยี่ห้อ ::

ในตลาดเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดรุ่นรางตรงจะมีหลักด้วยกัน 2 ลักษณะครับ คือเป็นรุ่นที่มีรางเฟืองอยู่ด้านบนของรางและรุ่นที่ทำรางเฟืองหลบอยู่ในราง สองลักษณะนี้ราคาก็แตกต่างกันออกไปอีกครับ

1.รุ่นรางตรง แบบที่ทำรางเฟืองหลบอยู่ในราง

ราคาประมาณ : 9x,xxx บาท

ลักษณะของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได : รุ่นที่ทำรางเฟืองหลบอยู่ในราง และมีขาสำหรับยกรางลอยเหนือบันไดครับ


2.รุ่นรางตรง แบบที่มีรางเฟืองอยู่ด้านบนของราง

ยี่ห้อในตลาด : Acorn Stairlifts

ราคาประมาณ : 8x,xxx บาท ลักษณะของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได : จะมีรางเฟืองอยู่ด้านบนของราง และตัวรางจะวางพาดไปกับบันไดแต่ละขั้นครับ

ในกรณี บันไดมีทางโค้ง หรือ มีชานพัก

ถ้าบันไดบ้านมีทางโค้ง หรือมีชานพัก เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดที่เหมาะสม และมีความสะดวกสบายมากที่สุด เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางโค้งสามารถตอบโจทย์ได้ครับ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได รุ่นนี้รางสามารถดัดไปตามบันได ผ่านช่วงโค้งหรือชานพักได้ครับ แต่ราคาจะค่อนข้างแพงครับ เพราะกระบวนการผลิตที่มีความซับซอนกว่า ต้องมีการวัดบันได ร่างแบบและสั่งดัดรางครับ ใช้เวลาเกือบ 1 เดือน ถึงจะเสร็จครับ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับความยาวของราง จำนวนโค้ง ความซับซ้อนของบันได และออฟชั่นเสริมต่างๆครับ ราคาเริ่มต้นประมาณ 3xx,xxx และเนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงมีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสามารถประหยัดราคาไปได้เยอะครับ นั้นก็คือการติดตั้งแบบตัวตรง 2 ชุด แต่ความสะดวกสบายก็จะลดลงไปด้วยครับ ดังนั้นตามผมมาดูการติดตั้งสำหรับบันไดที่มีทางโค้งหรือมีชานพักในแต่ละแบบและราคากันนะครับ

รูปแบบการติดตั้งสำหรับบันไดที่มีทางโค้งหรือมีชานพักสามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบครับคือ แบบรางโค้ง 1 ชุด (สะดวกสบายแต่ราคาสูง) และ แบบรางตรง 2 ชุด (ลดความสะดวกสบายแต่ราคาประหยัด)

เริ่มแรกผมขออนุญาตอธิบายแบบรางตรง 2 ชุด ก่อนนะครับ เพราะเราได้ทราบถึงการประเมินราคาแบบรางตรงมาบ้างแล้ว และ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได แบบรางโค้งจะขออนุญาตอธิบายรายละเอียดของแต่ละยี่ห้อ แต่ละแบบ และราคากันต่อไปนะครับ

1. แบบรางตรง 2 ชุด (ลดความสะดวกสบายแต่ราคาประหยัด)

การติดตั้งลักษณะนี้เป็นการติดตั้งแบบราคาประหยัดสำหรับบันไดที่มีทางโค้งหรือมีชานพักครับ เนื่องจากเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางตรงไม่สามารถดัดรางได้ จึงมีเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได 2 ตัวอยู่ที่บันได เพื่อเปลี่ยนเก้าอี้ตรงบริเวณชานพัก ทำให้ความสะดวกในการใช้งานลดลงแต่ราคาจะถูกกว่าการติดตั้ง เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบตัวโค้งตัวเดียวครับ

ราคาประมาณ : ราคาเท่ากับเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได 2 ชุด แต่เมื่อซื้อ 2 ชุด ผู้จำหน่ายมักมีส่วนลด

ข้อดี : ราคาประหยัด, สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีภายใน 3 ชม

ข้อเสีย : ความสะดวกที่ลดลง ต้องมีการเปลี่ยนเก้าอี้ที่ชานพัก, ไม่สวยงาม ต้องมีเก้าอี้อยู่ที่บันได 2 ตัว


2. แบบรางโค้ง 1 ชุด (สะดวกสบายแต่ราคาสูง)

ลิฟต์บันได

ถ้าผู้ใช้งานเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางโค้งจะเหมาะสมที่สุดครับ เป็นรุ่นที่ รางของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ถูกออกแบบมาให้รางสามารถโค้งงอได้ตามบันไดของบ้าน ทำให้ ไม่ว่าบันไดจะมีลักษณะแบบใด ก็สามารถติดตั้งได้ครับ โดยต้องมีการวัดบันได และรางจะถูกออกแบบตาม แบบของบันไดแต่ละบ้านครับ การประเมินราคาจะขึ้นอยู่กับความยาวของราง จำนวนโค้ง ความซับซอนของบันได และออฟชั่นต่างๆที่ลูกค้าต้องการเพิ่มครับ

ราคาประมาณ : ช่วงราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบนี้มีตั้งแต่ 3xx,xxx ถึง 6xx,xxx บาทแล้วแต่จำนวนชั้น จำนวนโค้ง ความซับซอนของบันได และออฟชั่นเสริมต่างๆ

ข้อดี : สามารถติดตั้งได้กับบันไดทุกรูปแบบ, สวยงามมีเก้าอี้แค่ตัวเดียว

ข้อเสีย : ราคาสูง, ใช้เวลาในการผลิตนาน ประมาณ 1 เดือน

สำหรับข้อดีและข้อเสีย รูปแบบและราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดยี่ห้อต่างๆ ขออนุญาตเล่าในบทความต่อไปนะครับ

เปรียเทียบ ราคา ความสะดวกสบาย

แบบรางโค้ง 1ชุด สูง นั่งต่อเนื่องจากชั้นล่างสู่ชั้นบน

แบบรางตรง 2 ชุด ประหยัด ต้องเปลี่ยนเก้าอี้ที่ชานพัก

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบทความนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านบ้าง ถ้าท่านมีข้อสงสัยในส่วนใด สามารถติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่เบอร์ 089 454 3100


ขอบคุณครับ

แท็ก:

bottom of page