top of page

เก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าเพื่อการขึ้นลงบันได ในประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การยกระดับ สุขภาพจิตและกายของผู้สูงอายุภายในบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน ดั้งนั้นการทำบ้านให้น่าอยู่และปลอดภัย จึงมีส่วนให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้น

บ้านพักอาศัยในเมืองใหญ่ๆของประเทศไทย จะเป็นบ้านที่มี 2 ชั้นขึ้นไปเสียส่วนใหญ่ การที่จะใช้สอยพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างเต็มที่ การขึ้นลงบันได จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งบันไดเป็นจุด ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน การให้ความสำคัญกับ บันได จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น การจัดของบริเวณบันได แสงสว่างที่เพียงพอ ราวจับที่มั่นคง หรือพาหนะที่สามารถอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงบันได ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยลงได้

ซึ่งในปัจจุบัน พาหนะที่ช่วยขึ้นลงบันไดนั้น ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย

โดยลักษณะของพาหนะนี้ จะมีหน้าตาเหมือนเก้าอี้ ทั่วๆไป เพียงแต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้จะอยู่บนราง ที่วางขนานไปกับบันได สามารถเลื่อนขึ้นลงระหว่างชั้นได้ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

พลังงานหลักที่จ่ายให้กับตัวเก้าอี้นั้น ใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย ประมาณหลอดไฟตะเกียบสองดวงเท่านั้น เพราะใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า 12v 2ก้อน ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ภายในเครื่อง และข้อดีอีกอย่างในการใช้แบตเตอรี่คือ เมื่อไฟฟ้าดับก็ยังสามารถทำงานต่อได้

เก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก เพียงผู้ใช้งานขึ้นนั่งบนเก้าอี้ แล้วดันสวิตช์ที่อยู่บริเวณที่วางแขนของเก้าอี้ ไปในทิศทางที่เราต้องการ เก้าอี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับระบบความปลอดภัยภายในที่พร้อมทำงานตลอดเวลา

ซึ่งระบบความปลอดภัยของเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้ามี 2 จุดใหญ่ๆด้วยกัน คือ 1.ระบบล็อครางหรือ OSG ในกรณีที่เก้าอี้เลื่อนในความเร็วที่ผิดปกติ 2.ระบบหยุดในกรณีมีสิ่งกีดขวาง

การติดตั้งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้า ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน ติดตั้งรางให้ขนานไปกับบันได โหลดเก้าอี้ เดินสายไฟฟ้า ก็พร้อมจะทำงานได้ในทันที โดยเฉลี่ยกินเวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

ราคาของเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่น ลักษณะของบันได ความยาวของบันได รูปแบบการติดตั้ง และสถานที่ติดตั้ง

โดยสรุปเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าเพื่อการขึ้นลงบันไดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจะเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้น และคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อยกระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรารัก

, , , , , , ,, , , , , , ,

สนใจติดต่อ Modernstairlifts 087-4811-115

留言


bottom of page