top of page

คู่มือการเลือกซื้อลิฟท์บันได อัพเดท 2019

ลิฟท์บันได (Stairlifts) เป็นอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงบันไดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่ สามารถติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องปรับปรุงโครงสร้างของตัวบ้าน ดูแลรักษาง่าย และราคาไม่แพงครับ เมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของลิฟท์บันไดกันไปบ้างแล้ว และถ้าท่านกำลังสนใจติดตั้งลิฟท์บันได ในบทความนี้ จะเป็นการแนะนำการเลือกซื้อลิฟท์บันไดครับ

ลิฟต์บันได

สารบัญบทความ

  1. บันไดที่บ้านของท่านมีลักษณะอย่างไร ?

  2. ประเภท ดีไซน์ และการทำงาน ของลิฟท์บันได ?

  3. ราคาลิฟท์บันได ?

  4. ระยะเวลาและวิธีการติดตั้ง

  5. อายุการใช้งานและการดูแลรักษา ?

  6. การรับประกันสินค้า ?

1. บันไดที่บ้านของท่านมีลักษณะอย่างไร ?

บ้านพักอาศัยหรืออาคารต่างๆนั้นมีความหลากหลาย เช่น บ้านเดียว ทาวโฮม หรือ อาคารพานิชย์ บันไดของอาคารย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จำนวนขั้นบันได วัสดุ และทางเดินของบันได ดังนั้น เบื้องต้นจึงต้องสำรวจบันไดที่ต้องการติดตั้งลิฟท์บันไดว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างครับ สิ่งที่ต้องสำรวจ 1. ลักษณะทางเดินของบันได 2. จำนวนขั้นบันได 3. จำนวนชั้นที่ต้องการติดตั้ง

ราคาลิฟท์บันได : ติดตั้งกับบันไดทางตรงไม่มีชานพัก

ราคาลิฟท์บันได : ติดตั้งกับบันไดทางโค้ง รูปตัว U และ ตัว L

ราคาลิฟท์บันได : ติดตั้งกับบันไดทางโค้ง

ลิฟต์บันได
bottom of page