เกี่ยวกับ ลิฟต์บันได Acorn

บริษัท Acorn ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 เป็นการเริ่มต้นที่จะพัฒนามาตราฐานคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมลิฟต์บันได การเป็นผู้ริเริ่มในการออกแบบและความยอดเยี่ยมในด้านวิศวกรรมทำให้ Acorn เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและติดตั้งลิฟต์บันไดของโลก

Acorn มีโรงงานอยู่ที่ Yorkshire และ Scotland, โดย ลิฟต์บันได ของ Acorn ในปีล่าสุดนี้ได้ส่งออกลิฟต์บันไดไปทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ นั้นจึงทำให้ ทุกๆ 8 นาที ลิฟต์บันได Acorn จะถูกติดตั้งอยู่ที่ใดสักแห่งในโลก

สถานที่ตั้ง : Acorn Mobility Services Ltd Head Office Telecom House Millennium Business Park Steeton West Yorkshire, UK BD20 6RB

มาตราฐาน คุณภาพ ลิฟต์บันได Acorn

Acorn ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ Acorn ไม่ได้แค่ขายลิฟต์บันได แต่เป็นผู้ลิฟต์บันได การผลิต ลิฟต์บันได ของ Acorn จะถูกผลิตอยู่ในโรงงานทั้ง 3 แห่งใน UK ดังนั้น Acorn จึงกล้ารับประกันในคุณภาพลิฟต์บันไดเป็นอย่างสูง

การทดสอบคุณภาพ ลิฟต์บันได ด้วยองค์กรอิสระต่างๆ

ลิฟต์บันได Acorn จะถูกทดสอบคุณภาพผ่านองค์กรอิสระ เพื่อได้รับรองมาตราฐานด้านลิฟต์บันไดต่างๆ

  • BS EN 81-40:2008 - European Safety Standards

  • ISO 9386-2:2000 - Worldwide Standard for Stairlifts

นอกจากนี้ ลิฟต์บันได จะถูกทดสอบอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 25,000 เที่ยว หรือเทียบเท่า 11 ปี เมื่อมีการใช้งาน 6 รอบต่อวัน

การรับรองคุณภาพ ลิฟต์บันได

เพื่อความมั่นใจในคุณภาพสูงสุดของลิฟต์บันได ลิฟต์บันไดทุกตัวต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนการออกจำหน่าย ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพลิฟต์บันไดเช่น ลิฟต์บันไดแต่ละตัวจะผ่านการตรวจสอบกว่า 29 ครั้ง

370/2 ซ.ศรีด่าน 7 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย

© 2019 Modernstairlifts Limited Partnership