top of page

จะดีแค่ไหน..ถ้าบันไดที่บ้าน มีลิฟต์บันได


ครอบครัวคนไทยในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอยู่ด้วยภายในครอบครัวนะครับ ด้วยลักษณะ สังคมไทย เป็นสังคมใหญ่ แตกต่างจาก ฝั่งตะวันตก ที่เป็นครอบครัวเล็ก ซึ่งในการอาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้าน ก็ต้องมีการปรับปรุงบ้าน พัฒนาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ในบ้านให้มีความพร้อม ความสะดวกและความปลอดภัย ในการใช้งานเพื่อให้เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างเช่น ห้องน้ำ ราวจับต่างๆ พื้นทางลาด เป็นต้น

สำหรับบ้านที่มีจำนวนมากกว่าสองชั้นขึ้นไป บันไดบ้าน ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีความสำคัญ เพราะเราใช้บันไดสำหรับในการเดินขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้าน ซึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า ลักษณะบันไดก็ต้องมาพร้อมกับ ความชัน มีความลาดเอียงขึ้นไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แถมยังจะต้องใช้แรงในการเดินขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้นบันไดภายใน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่ปลอดภัยภายในบ้าน หรือมีความเสี่ยงสูงมากในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้าน จึงมีครอบครัวไม่น้อยเลยที่จะเลือกให้ผู้สูงอายุมาใช้ชีวิตอยู่เพียงชั้นล่างของบ้านเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดนั่นเองครับ แต่จะดีแค่ไหนถ้าทุกวันนี้เรามีนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นชั้นสองของบ้านให้กับผู้สูงอายุได้ โดยที่เราไม่ต้องดัดแปลง ทุบ ต่อเติม ตัวโครงสร้างของบ้านเลย นั่นก็คือ ลิฟต์บันได

bottom of page