คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

February 17, 2017

  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดก่อนใช้งาน ควรมั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทางบันได

  • นั่งอย่างผ่อนคลาย หลังพิงผนัก แขนวางบนที่วางแขน ขาวางบนที่วางขา

  • รัดเข็มขัดให้กระชับก่อน เคลื่อนเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

อันตราย! เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพียงหนึ่งคนต่อการใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดหนึ่งเที่ยวเท่านั้น ห้ามใช้งานมากกว่าหนึ่งคนต่อเที่ยว

 

อันตราย! ห้ามให้เด็กใช้งานเพียงลำพัง ในกรณีที่เด็กใช้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยจากเด็กภายในบ้านหลังการใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดเสร็จ ควรปิดเครื่องแล้วล็อดด้วยกุญแจ และนำกุญแจไปเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

 

 

เมื่อมีคนอื่นมาใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ควรแนะนำวิธีการใช้งานและบอกถึงจุดที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้

 

 

 

ระวังสัตว์เลี้ยงภายในบ้างขวางทางของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

 

 

 

 

 

อันตราย! ระวังเสื้อผ้าเข้าไปติดในกลไกของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได อันเป็นสาเหตุที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และตัวเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดด้วย ตรวจสอบเสื้อผ้าทุกครั้งก่อนใช้งานว่าไม่เข้าไปติดในเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

 

 

ระวัง! สิ่งของชิ้นเล็กที่จะตกลงไปในรางและไปติดอยู่ที่กลไกของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ถ้าคุณสงสัยว่ามีวัตถุชิ้นเล็กติดอยู่ที่กลไกของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

 

กรุณาให้เจ้าหน้าที่สาธิตการใช้งานก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

Please reload

Featured Posts

การใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

February 18, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts