top of page
ลิฟต์บันได

FAQs

 • เก้าอี้ลิฟท์ ต้องติดกับกำแพงหรือไม่ ?

  เก้าอี้ลิฟท์ ถูกติดตั้งติดกับพื้นของบันได ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงก็สามารถติดตั้ง เก้าอี้ลิฟท์ได้
   

 • เมื่อไฟดับ เก้าอี้ลิฟท์ ยังสามารถทำงานได้หรือไม่ ?

  เก้าอี้ลิฟท์ ยังสามารถใช้งานได้เมื่อไฟดับ เก้าอี้ลิฟท์ ทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่ที่จะถูกชาร์ตทุกครั้งเมื่อ เก้าอี้ลิฟท์ จอดอยู่ที่จุดพักของเก้าอี้ลิฟท์
   

 • อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ เก้าอี้ลิฟท์ ?

  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยปกติอายุการใช้งานเฉลี่ยของ แบตเตอรี่ประมาณ 3-5 ปี
   

 • เสียงดังหรือไม่ เมื่อเก้าอี้ลิฟท์ทำงาน ?

  เก้าอี้ลิฟท์ ACORN ถูกออกแบบให้มีการทำงานที่เงียบ นุ่มนวล แบบใช้งานได้ง่าย
   

 • เก้าอี้ลิฟท์ เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วอย่างไร ?

  ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 0.1 เมตรต่อวินาที
   

 • รับน้ำหนักได้กี่กิโลกรัม ?
  สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม
   

 • เก้าอี้ลิฟท์ Acorn เป็นของประเทศใด ?
  เป็นเก้าอี้ลิฟท์ สัญชาติ อังกฤษ

bottom of page