March 8, 2019

ลิฟท์บันได 2 ชุด สำหรับบันไดมีชานพัก

สำหรับบันไดแบบมีชานพักปกติต้องติดตั้งลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได แบบรางโค้ง เพราะรางสามารถโค้งไปตามบันไดได้ แต่มีการติดตั้งอีกวิธีที่นิยมคือการติดตั้งลิฟท์บันไดรางตรง 2 ชุด ทดแทนการติดตั้งแบบรางโค้ง ราคาจะประหยัดกว่าครับ

ทุกขั้น...

February 23, 2019

ลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ไม่ว่าบันไดจะสูงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องออกแรงปีนขึ้นบันไดเหมือนขึ้นภูเขา เพียงนั่งอยู่บนเก้าอี้ เก้าอี้ก็จะพาขึ้นบันไดได้อย่างสะดวกสบาย

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่คุณโทรหาเราเพื่อประเมินราคา การติดตั้ง และ บริการหลังการขาย Mo...

February 23, 2019

ลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได เพื่อผู้สูงอายุ  อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการขึ้นลงบันได ไม่ว่าบันไดจะมีลักษณะอย่างไรก็สามารถติดตั้งได้ รางจะถูกดัดให้เข้ากับบันไดได้อย่างลงตัว โดยลิฟท์บันไดทั้งหมดจะถูกผลิตในประเทศอังกฤษซึ่งได้รับมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับ

ทุกข...

February 18, 2019

การติดตั้งลิฟท์บันไดรุ่นรางตรง The acorn 130 2 ชุด สำหรับบันได รูปตัว U แบบมีชานพัก เป็นการติดตั้งที่นิยม เพราะ ราคาไม่แพง ติดตั้งรวดเร็ว แต่ต้องมีการเปลี่ยนเก้าอี้บริเวณชานพักครับ บันไดช่วงแรกและช่วงที่สอง ติดตั้งขนากับกำแพง เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ของชานพัก

ทุกขั้นต...

February 13, 2019

สำหรับบันไดแบบมีชานพักปกติต้องติดตั้งลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได แบบรางโค้ง เพราะรางสามารถโค้งไปตามบันไดได้ แต่มีการติดตั้งอีกวิธีที่นิยมคือการติดตั้งลิฟท์บันไดรางตรง 2 ชุด ทดแทนการติดตั้งแบบรางโค้ง ราคาจะประหยัดกว่าครับ

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่คุณโทรหาเราเพื่อประเม...

February 11, 2019

สำหรับบันไดแบบมีชานพักปกติต้องติดตั้งลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได แบบรางโค้ง เพราะรางสามารถโค้งไปตามบันไดได้ แต่มีการติดตั้งอีกวิธีที่นิยมคือการติดตั้งลิฟท์บันไดรางตรง 2 ชุด ทดแทนการติดตั้งแบบรางโค้ง ราคาจะประหยัดกว่าครับ

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่คุณโทรหาเราเพื่อประเม...