February 23, 2019

ลิฟท์บันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ไม่ว่าบันไดจะสูงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องออกแรงปีนขึ้นบันไดเหมือนขึ้นภูเขา เพียงนั่งอยู่บนเก้าอี้ เก้าอี้ก็จะพาขึ้นบันไดได้อย่างสะดวกสบาย

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่คุณโทรหาเราเพื่อประเมินราคา การติดตั้ง และ บริการหลังการขาย Mo...

March 12, 2017

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การยกระดับ สุขภาพจิตและกายของผู้สูงอายุภายในบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 

ชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน ดั้งนั้นการทำบ้านให้น่าอยู่และปลอดภัย จึงมีส่วนให้ผู้สูงอายุมีควา...

March 5, 2017

อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดดืออะไร?
What is Aluminium Extrusion?
อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด หรือ ALUMINIUM EXTRUSION คือ อลูมิเนียมที่ผ่านการรีดขี้นรูปเป็นเส้น ผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัดเป็นตัวกำหนดรูปร่างและโครงสร้าง ซึ่งสามารถอธิบายเป็นภาพเหมือนกับการรีดเส้นสปาเก็ตตี้ หากเพียงแต่...

Please reload

Featured Posts

การใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

February 18, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts